درباره من

می نویسم تا ….

فارغ تحصیل مهندسی نرم افزار هستم، اما همیشه در زندگیم عاشق ادبیات بودم ،البته ادبیات برای من همیشه یک عشق بوده تا یک حرفه! به نوشتن علاقه مندم و فکر می کنم انتشار نوشته ها به رشد و تقویت من در این زمینه کمک  خواهد کرد. اینجا با عشق از چیزهایی که برام دغدغه هست مینویسم.

اینجا قرار نسیت هیچ چیز نه اونقدر رسمی باشه که بشه بهش گفت سایت خبری ،نه اونقدر شل و وارفته که بهش گفت یک جمع خودمونی و جایی برای انتشار دلنوشته اینجا قراره همه چیز در میانه ترین حالت خودش باشه .