درباره من

می نویسم تا ….

مهندسی نرم افزار خوندم. عاشق ادبیات و در عین حال هنرم.اینجا رو برای نوشتن خلق کردم .و در کنارش از تجربه ها و دغدغه های کاریم هم خواهم گفت .همیشه آرزوم این بود نویسنده بشم اما شدم مهندس .حالا تصمیم گرفتم با علم مجازی و دانش فنیم در راستای انتشار مطالبی که همیشه دوست داشتم خونده بشه استفاده کنم .

اینجا قرار نسیت هیچ چیز نه اونقدر رسمی باشه که بشه سایت خبری ،نه اونقدر شل و وارفته که فقط  برای انتشار دلنوشته ها باشه. اینجا قراره همه چیز در میانه ترین حالت خودش باشه .

کارم داشتین اینجا پیام بدین

famoworking@gmail.com