حرکت در مه راه و روش نویسندگی

محمد حسن شهسواری در کتاب حرکت در مه حجت را بر نویسندگان تازه کار تمام کرده و راه و چاه نویسندگی را با نثری روان و البته با روایت و داستانی جذاب در اختیار مشتاقان و سینه چاکان نویسندگی و فیلم نامه نویسی قرار داده است .این کتاب در دو بخش مجزا تقسیم بندی شده است که در بخش اول به مباحث تئوری اختصاص دارد(توشه سفر)  و در بخش دوم (سفر)زمان فرصت آزمایست تا آنچه را آموختیم را در عمل پیاده کنیم و یک رمان را  قدم به قدم پیش ببریم . ادامه خواندن “حرکت در مه راه و روش نویسندگی”