خودت را بیشتر از هر کسی دوست داشته باش!

لیلا می گوید من بلدم بین علایق و وظایفم جوری مدیریت کنم که هیچ کدامشان مورد ظلم قرار نگیرند، دلیلش هم ،همان یک بار استخر رفتن و کوه رفتنی است که با وجود دختر کوچکم و تمام مشغله هایی که داشتم او را همراهی کردم .

ادامه خواندن “خودت را بیشتر از هر کسی دوست داشته باش!”